géén eigen woning forfait

Deze brief kwam binnen bij de webmaster, doe er uw voordeel mee.

Onderwerp: eigen woning forfait woonark te Haarlem
Date: Wed, 08 Feb 2006

Mijn woonark in Haarlem werd, bij de belastingaanslag van 2003, door de belastingdienst op afstand getaxeerd op € 330.000,=. Bij deze taxatie werd een eigen woningforfait berekend van €2634,=.Omdat de waarde van een woning per gemeentelijke schikking bepaald dient te worden en niet door de belastingdienst, heb ik daar bezwaar tegen aangetekend. Resultaat, een korting van €833,=. De logica was mij volkomen onduidelijk. Besloot daarom de belastingrechter hier een oordeel over te laten vellen.
Op verzoek van de belastingdienst is het niet tot een rechtzaak gekomen omdat zij van mening waren dat zij een rechtzaak nooit zouden kunnen winnen daar zij mij in 2002 ook geen eigen woning forfait opgelegd hebben. Ik neem daarom aan dat voor iedere woonark in Haarlem geldt dat er geen eigen woning forfait over geheven mag worden.
 

(naam bij redactie bekend)
 

Nedstat Basic - Free web site statistics

.