Vestigingsvoorwaarden

De te ondernemen stappen inzake het verkrijgen van een vrije vestiging voor een ligplaats in Haarlem.

Deze brief is door de gemeente Haarlem verstuurd op 29 maart 1999.

:Een eigenaar van woonruimte ( dus ook van een woonschip) kan vrije vestiging aanvragen als hij het woonschip gedurende een periode van 13 weken tevergeefs te koop dan wel te huur heeft aangeboden. Deze termijn gaat lopen vanaf de eerst geplaatste advertentie.

Een dergelijke aanvraag moet tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

Gedurende een periode van dertien weken moet tenminste zes maal worden geadverteerd in een regionaal verschijnend blad.

 • In de advertentie moet worden vermeld dat mensen met regiobinding de voorkeur genieten.
 • In de advertentie moet ook de koopprijs en het adres worden vermeld.
 • De regio Zuid-Kennemerland omvat de volgende gemeenten:

  Haarlem, Bloemendaal,Heemstede,Zandvoort,Bennebroek en Haarlemmerliede.

  Men heeft regiobinding als men ingezetenen van een van deze gemeenten is of een economische binding heeft. Ook voldoet men aan de bindingseisen als men gedurende de laatste tien jaar tenminste zes jaar aaneengesloten in de regio heeft gewoond (volgens het bevolkingsregister).

  De vraagprijs dient voorts redelijk te zijn. Als een dergelijk verzoek bij de gemeente binnenkomst wordt deze redelijkheid beoordeeld.

  Het verzoek om vrije vestiging moet worden ingediend na het verstrijken van de termijn van dertien weken en voor het sluiten van de koop.

  De vrije vestiging voor woonschepen is niet gebonden aan een maximale koopprijs. Dit omdat er feitelijk alleen vrije vestiging voor de ligplaats wordt aangevraagd.

  De ligplaats is eigendom van de gemeente.

  Als vrije vestiging wordt verleend is dat altijd eenmalig. De opvolgend eigenaar moet bij mogelijke verkoop de bepalingen uit de Huisvestingsverordening toepassen. Er dient, ook na een mogelijke verlening van vrije vestiging, altijd een huisvestingsvergunning te worden aangevraagd. Bij de beoordeling van een dergelijke vergunningaanvraag blijven dan de bindingseisen buiten beschouwd.

  Mw.Schnerr-van der Wolde, Hoofd beleid, onderhoud en verbetering van de afdeling wonen.
  i.a.a. Sector Stadsbeheer.

   

Nedstat Basic - Free web site statistics

.