Verslag gesprek wethouder 14 juni 2002

Kort verslag van het gesprek met Mw.Rietdijk 14 juni 2002.

 

Aanwezig : Hans-Piet-Rie-Jan-Gery-Ans- Mimi

Hans vertelt in het kort de overlegstructuur met weth.Haverkort en hoopt dit te kunnen voortzetten met Rietdijk.

Besproken is de Zuid-Tangent en tevens de op hand zijnde inrichting Schalkwijkerstraat.

Jan is hierbij aanwezig in het komende overleg.

 • Als je een locatie/onderwerp bespreekt dan wil Rietdijk er ad-hoc de desbetreffende ambtenaar bij.
 • Hoe zit het met de Put van Vink? Hebben de wijkraden al geantwoord? En waarom zijn de wijkraden wel uitgenodigd en de BHS niet?
 • Rietdijk : ik ga dat aankaarten bij de wijkraden.
 • Jan : Maar hoe, want bv de wijkraad Slachthuisbuurt is opgeheven en wel meerdere wijkraden.
 • Rietdijk : Als het op een bewonersituatie betrekking heeft, dan desbetreffende bewoner uitnodigen.
 • Gery: Maar u kunt ook een brief naar de BHS sturen.
 • Hans:Put van Vink is zo belangrijk, het gaat om het hele watergebied.
 • Rie: Wordt de Put van Vink een aparte bestemmingsplan?
 • Rietdijk : dat zal ik nagaan.
 • Tevens zoekt zij uit hoe het zit met de Provincie – Zuid-tangent.
 • En ze wil 2x per jaar een gesprek met de BHS
 • Mail : via cjgoes@haarlem.nl             
 • Piet :wij als BHS willen subsidie krijgen, ook dat zoekt Rietdijk uit.
 • Hans: We willen antwoord hebben op de brieven die naar de gemeente enz. gestuurd worden, tot op heden is het soms maar vaak nauwelijks of niet, er liggen nog 4 brieven bij de Gemeente waarop niet is geantwoord.
 • Daar wist ze eigenlijk niet goed een antwoord op.
 • Maar wat wel duidelijk naar voren kwam tijdens dit gesprek :
 • Mw.Rietdijk vindt dat de BHS moet verjongen en als de BHS bezwaar op iets heeft of is het niet eens met het beleid, dan moet de BHS de normale inspraakprocedure volgen net als de individuele inwoner.

  Bovenstaande is heel summier, maar toch wellicht een houvast, groet Gery

Nedstat Basic - Free web site statistics

.