Verordeningen

De hier genoemde verordeningen kunnen van belang zijn voor woonschipbewoners.

Beleidsregels rondvaart en verhuur van vaartuigen 2019

Verordening Haarlemse Wateren , update 2019

Verordening Woonschepen 2013

Toelichting Verordening Woonschepen 2013

Verordening Haarlemse Wateren 2013

Toelichting Verordening Haarlemse Wateren 2013

voorlopig Concept Verordening Openbaar Water (in de inspraak tot 29 januari 2010)

Reactie van de BHS op de concept Verordening Openbaar Water, 25 feb 2010

Reactie van de BHS op de aangepaste VOW van maart 2011

De Woonschepenverordening van 2005 (met hoogte-aanpassingen van 2005)

Woonschepenverordening 1997

Woonschepenverordening 1997 inleiding

Woonschepenverordening 1997 toelichting

Scheepvaart- en havenverordening (obsolete)

Vestigingsvoorwaarden in Haarlem

Huisvestingsverordening

Huidige status van woonschepen in Haarlem