Overleg Friese Varkenmarkt

Kort verslag van het overleg woonarkbewoners Friese Varkenmarkt/Hooimarkt
April 2005

Aanwezig: Hans de Weers (BHS), Paul Verhoeven (woonarkbewoner), André Buijs (gemeente Haarlem, aanwijzing oevers), Fenny Traksel (gem. Haarlem, bestuursassistent Jur Visser)
Afwezig: Jur Visser (wegens ziekte), Gerrit ter Meulen.

Werkzaamheden aan de Spoorbrug

Dhr. Verhoeven vindt het vreemd dat bewoners niet door de gemeente zijn geďnformeerd over de werkzaamheden aan de spoorbrug. Alleen de uitvoerder is op de dag van de werkzaamheden bij de bewoners langs geweest.
Dhr. Buijs licht toe dat Pro-rail hiervan de opdrachtgever is. In een gesprek met Pro-rail is wel aangegeven de bewoners van de werkzaamheden in te lichten. Uiteindelijk bleek dat ze zonder overleg de werkzaamheden gingen uitvoeren.
Dhr. De Weers merkt op dat dit dan illegaal is gebeurd.
Dhr. Buijs bevestigt dit, er is direct contact opgenomen met Pro-rail en de afweging is gemaakt de werkzaamheden te laten stilleggen. Overeengekomen is dat Pro-rail direct met de bewoners contact op zou nemen en dat is gebeurd.

Historische schepen aan Fr. Varkensmarkt/Hooimarkt

Dhr. De Weers vraagt waar dit besluit uit voort komt en wat nu het beleid is van de gemeente? Het zoeken van een alternatieve locatie? Stelt verder voor dat de BHS wil meedenken over de definitie van historisch schip en stelt voor dit integraal te benaderen.

Dhr. Buijs licht toe dat het voortkomt uit aanwijzing oevers in combinatie met het Spaarneplan. Dit besluit heeft nu geen consequenties voor de huidige bewoners, zij kunnen hier blijven liggen en ook hun schip verkopen. Pas wanneer er een nieuwe ligplaatsvergunning wordt aangevraagd ivm ingrijpende verbouwing of nieuwe woonark dat zal de ark moeten voldoen aan de waarden van een historisch schip.

Dhr. Verhoeven zegt dat hiervan alleen melding is gemaakt in een brief van BOR d.d. oktober 2003 en er nooit vooroverleg is geweest met de bewoners. Zijn angst is dat door dit uitsterfbeleid de verkoopwaarde is verminderd en wanneer hij genoodzaakt zou zijn zijn ark te verkopen, brengt een vermindering in waarde hem in de problemen.

Dhr. Buijs verwacht niet dat er sprake zal zijn van waardevermindering aan gezien er aan de huidige situatie niets veranderd zolang er geen nieuwe ark komt te liggen. Mocht na informatie bij de bank dit wel het geval zijn dan zal hierover verder overleg plaatsvinden hoe dit opgelost kan worden.

De huidige bewoners blijven recht houden op een ligplaatsvergunning, gekeken zou kunnen worden naar een alternatieve locatie.

Dhr. De Weers stelt voor de locatie aan de overzijde (Cavexterrein) te bekijken.

Dhr. Buijs merkt op dat er nav de problematiek Waarderhaven en locatieonderzoek zal plaatsvinden naar mogelijk nieuwe ligplaatsen, de twee woonarken aan de Fr. Varkensmarkt kunnen voor dit onderzoek worden meegenomen.

Voorgesteld wordt om in het onderzoek ook te bekijken welke woonschepen voor verplaatsing in aanmerking komen, dus dit per ark bekijken.

Nedstat Basic - Free web site statistics

.