Hooimarkt / Varkensmarkt

Uitsluitend historische schepen aan de Hooimarkt en Friese Varkenmarkt

De gemeente Haarlem heeft besloten dat woonschepen aan de Friese Varkenmarkt en de Hooimarkt alleen mogen worden vervangen door historische schepen. De bewoners kregen een brief van de gemeente waarin het volgende te lezen staat:

“De woonschepenlocatie Hooimarkt/Friese Varkenmarkt is gevestigd langs een beeldbepalende plek binnen Haarlem. Dit gebied is door het Rijk aangewezen als een beschermd stads- en dorpsgezicht. Zowel huizen als woonschepen moeten in alle gevallen op zichzelf voldoen aan redelijke eisen van welstand waarbij omgevingsfactoren uiteraard een rol spelen. Dit betekent dat ook woonschepen moeten passen binnen de omgeving. Om de beeldbepalende kwaliteit ter plekke te waarborgen heeft het college op 23 augustus 2003 besloten de desbetrefeende locatie aan te wijzen als een ligplaatsenlocatie voor uitsluitend authentiek vormgegeven historische schepen (met woonbestemming).
Dit besluit heeft geen gevolgen voor woonarken of woonschepen die op dit moment niet passen binnen deze categorie. Bij vervanging worden op deze locatie echter alleen nog authentiek vormgegeven historische (woon)schepen geaccepteerd die passen binnen de vigerende regelgeving”
.

Het Haarlemsdagblad zei er dit over:

Striktere regels voor woonboten centrum
HAARLEM - Er mogen geen nieuwe, moderne woonboten langs het Spaarne ter hoogte van de Hooimarkt en de Friese Varkenmarkt bijkomen. De boten die er nu liggen moeten vervangen worden door historische schepen met een woonbestemming.
De oevers bij de Hooi- en Varkenmarkt zijn door het Rijk aangewezen als 'beschermd stads- en dorpsgezicht'. Het Haarlemse college van B en W heeft daarom besloten dat ook de boten op die plek een historische en 'beeldbepalende kwaliteit' moeten hebben.
De huidige schepen kunnen blijven liggen, maar er mogen geen andere, moderne schepen voor in de plaats komen. Alleen, zoals de gemeente dat noemt, 'authentiek vormgegeven historische schepen met een woonbestemming'. In het stuk tussen de spoorlijn en de Nieuwe Gracht liggen nu een tiental oude schepen, twee moderne woonarken plus de tankplaats De Verwisseling. Deze boot die dienst doet als tankstation voor de scheepvaart kan voorlopig blijven liggen, aldus de gemeentewoordvoerder.

De boten bij de Hooi- en Friese Varkenmarkt moeten bij vervanging aan bepaalde voorwaarden voldoen, zodat zij passen bij de historische uitstraling van de binnenstad. Welke voorwaarden dat zijn, wordt per boot bekeken. ,,Er is niet één standaard'', aldus de gemeentewoordvoerder
Voormalig VVD-en Stadspartijraadslid Lya Blesgraaf (nu Haarlem Liberaal Lokaal) had eerder gepleit voor historische schepen langs het Spaarne. Het aan de Hooimarkt woonachtige raadslid noemde de moderne woonarken 'schuurtjes op het Spaarne'. Haar opmerking riep de toorn op van bewoners van de woonboten, die het onbegrijpelijk vinden dat zij niet in het stadsgezicht passen en de industrie aan de overkant van Spaarne wel.
Bovendien worden de woonarken zonder recht op een ligplaats veel minder waard. Officieel kost een ligplaats rond in het centrum gemiddeld 700 euro per jaar. In de praktijk levert een ligplaats op die plek bij de verkoop van de boot al snel een ton op.
Over de tijdelijk ligplaatsen bij de Turfmarkt is nog geen besluit genomen. Dit stuk van het Spaarne is geen beschermd stadsgezicht, zodat daar nog geen aanvullende eisen aan de boten gesteld worden, aldus de woordvoerder. Arnout Heemskerk
donderdag 16 oktober 2003 

Nedstat Basic - Free web site statistics

.