Varende Schepen

In de gemeente Haarlem liggen zo’n veertiental woonschepen die qua vorm doorgaan voor ‘varende schepen’. De meesten komen nooit los van de wal om ook daadwerkelijk te gaan varen, afgezien van de werfbeurt. Deze schepen hebben hun eigen specifieke kenmerken, eigenschappen en problematiek.

Hier wordt ingegaan op een aantal aspecten relevant voor dergelijke schepen.

--- Corrosie/ electrolyse problematiek
IJzeren en stalen schepen kunnen roesten en dat doen ze dan ook.Wat gebeurt er dan precies en wat is er aan te doen. Steek hier je licht op!

Certificaat van onderzoek
(toekomstige) eisen aan varende (woon)schepen langer dan 20 meter
Vraag voor eind 2008 een (voorlopig) certificaat aan! Er is een overgangstermijn van 10 jaar.
HIER vindt u alle eisen op een rijtje
en
HIER staat het aanvraagformulier en het telefoonnummer voor de nodige info.

Onlangs is de europese richtlijn voor de binnenvaart in Brussel aangenomen. Deze richtlijn wordt in 2007/2008 van kracht en is van belang voor pleziervaartuigen langer dan 20 meter en sleep- en duwboten die als pleziervaartuig worden gebruikt. De uitwerking in Nederland vindt plaats via een nieuwe wet: de Binnenvaartwet. De Binnenvaartwet wordt de opvolger voor de huidige Binnenschepenwet. Kijk HIER

Welke technische eisen aan de pleziervaart gesteld gaan worden, is nu nog niet bekend. Wel kennen we de technische eisen die aan de beroepsvaart en de technische eisen die aan pleziervaart op de Rijn worden gesteld. We kunnen ervan uit gaan dat de technische eisen die voor grote pleziervaart gaan gelden niet strenger gaan worden dan de technische eisen op de Rijn.

In de europese richtlijn bestaat de mogelijkheid om technische eisen voor historische schepen op te stellen. Het ligt in onze bedoeling om de veiligheid te waarborgen maar wel het cultureel erfgoed te bewaren. Daarom willen we bekijken welke eisen er afbreuk doen aan het culturele erfgoed. De invulling van dit hoofdstuk vergt echter een goede voorbereiding.

Kijk hier voor de mogelijke toekomstige eisen, ook voor de pleziervaart en blijf op de hoogte van de stand van zaken bij de site over historische schepen.  Kijk vooral ook even voor het laatste nieuws op het gebied van wetgeving, techniek, Certificaat van Onderzoek op de Site van de nimmer aflatende actieve Janneke en Henk Bos. De Info20M informatiebladen worden van harte aanbevolen voor lieden met een groot schip.

In 2011 AIS verplicht voor schepen langer dan 20 meter
In diezelfde nieuwe binnevaartwet staat dat per 2011 ieder schip dat langer is dan 20 meter een Automatisch Identificatie Systeem aan boord moet hebben, de zg. AIS transponder. Hiermee zijn schepen electronisch te identificeren via de Maritieme Mobiele Service Identiteit (MMSI). Vraag het MMSI nummer aan bij Agentschap Telecom, maar het komt vanzelf met de transponder. Kijk HIER voor info over AIS.
Het Certificaat van Onderzoek wordt gekoppeld aan het Europees Nummer voor Identificatie (ENI, het huidige Europanummer voorafgegaan door een (0)nul) en is voor de levensduur gekoppeld aan het schip, schilder het nummer dus op het schip.

Vaarbewijzen
Zoals bekend is een klein vaarbewijs noodzakelijk voor snelheden boven de 20 km per uur een scheepslengte groter dan 15 meter. Volgens de nieuwe Binnenvaartwet zal echter voor schepen tussen de 25 en 40 meter een ‘beperkt groot vaarbewijs’ nodig zijn. Voor de mensen met ervaring en voor eigenaren van een schip langer dan 25 meter is er een overgangsregeling gekomen. ( zie http://www.vamex.nl/grote-pleziervaart/aanvragen-gpb.aspx). Wel aanvragen voor mei 2011. Langer dan 40 meter behoeft een groot vaarbewijs.

---Vuilwatertanks

Na 2009 wordt het lozingsverbod voor toiletwater van kracht voor de recreatievaart. Vuilwatertanks of chemisch toilet zullen dan een oplossing moeten gaan bieden. Het ‘grijze’afvalwater uit gootsteen, wasbak of douche mag wel geloost worden. Varende (woon)schepen oftewel historische schepen (wat dat dan ook mogen zijn) van vr 1950 jaar mogen alles nog lozen. Werp hier eens een blik over zwart water, ze weten er alles van.

relevante links:
www.aanenuitleg.nl
www.lvbhb.nl
belangenbehartiging varende monumenten
De Taal van het Water
De Binnenvaart Encyclopedie
Omtrent de wetgeving grote pleziervaart, de Binnenschepenwet
Andere maritieme links

logoVamex
varenendebelasting2

Bron: Bokkepoot december 2001

Nedstat Basic - Free web site statistics

.