Tarieven voor steigers

Tariefsverhoging voor steigers van de baan

De BHS ontving de volgende brief:

30 oktober 2007

Naar aanleiding van uw brief van 6 augustus 2007 heeft u op 24 augustus 2007 een gesprek gehad met de heren H. van de Dool, A. Buijs en M. Divendal. Aan het einde van dit gesprek is aan u medegedeeld dat de ontbrekende/gevraagde informatie uitgezocht zal worden en in een brief aan de woonschipbewoners zal worden medegedeeld.

Helaas heeft het uitzoekwerk veel meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Hiervoor bied ik u mijn welgemeende excuses aan. Op zeer korte termijn zal alsnog de beloofde informatiebrief verzonden worden aan alle woonschipbewoners.

Tevens zullen de woonschipbewoners die in het bezit zijn van een steiger - of vergelijkbaar object - dit jaar (uiterlijk vr 1 januari 2008) een verminderingsbeschikking ontvangen. Voor het deel van de steiger dat zich boven het water bevindt wordt alsnog het tarief van 2006 (+ 1% reguliere verhoging) gehanteerd. De betreffende aanslagen worden overeenkomstig verlaagd.

Helaas zijn er inmiddels per abuis enkele aanmaningen verzonden. Deze kunnen uiteraard als niet-verzonden worden beschouwd. In de informatiebrief aan de woonschipbewoners zal een nieuwe betalingstermijn worden opgenomen.

Met vriendelijke groet
H.F.L. Wals
Hoofd Beheer Openbare Ruimte

HISTORIE

Tarieven voor steigers om en bij woonschepen onevenredig verhoogd!

Begin augustus heeft iedere scheepsbewoner, met een half jaar vertraging, de voorlopige aanslag gekregen voor het havengeld voor 2007. Voor menigeen was dit een onaangename verrassing gezien de hoogte van de aanslag, nu steigers boven water apart worden aangeslagen voor een 6 tot 7 keer hoger tarief dan de vierkante meter prijs voor de ark/schip. Dit alles zonder enige vooraankondiging. Anderen moeten nog maar afwachten welke aanslag er volgt, gezien de administratieve warboel op het Havenkantoor. 

Wacht daarom met het betalen van uw liggeld!

Lees hier het hele verhaal.

De BHS had overleg met de wethouder over deze kwestie op 24 augustus 2007. Lees hier het verslag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 augustus 2007 Een “Dienstmededeling” :

"Door drukke werkzaamheden lukt het de gemeente niet om deze week
nog een rectificatiebrief te sturen naar alle bootbewoners, over de tariefsverhoging van steigers.
Bij deze brief zit een pro-forma bezwaarschrift. Deze brief komt in de loop van volgende week.

Heeft u wel een acceptgiro ontvangen met daarin verhoging van het tarief van steigers en u wilt bezwaar maken, houdt u dan wel de datum in de gaten vr wanneer u uw bezwaar moet indienen. "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 september
 Over twee weken zal de gemeente een brief doen uitgaan naar de woonschipbewoners over de Tarieven van de steigers. Er moet nog het nodige worden uitgezocht, met name belastingtechnisch. Dit naar aanleiding van de door de BHS gestelde vragen tijdens het gesprek met de wethouder op afgelopen 24 augustus.

Waarvan akte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NB. Wist u dat het per jaar betalen van het liggeld in plaats van per maand wel bijna 20 % goedkoper uitvalt?

Nedstat Basic - Free web site statistics

.