Structuurplan Haarlem 2020

Wat denkt de BHS, de Waarderhaven en de lokatie Spaarndamseweg over het Structuurplan Haarlem 2020? En wat heeft de gemeente voor antwoord? Klik hier.

College past Structuurplan Haarlem 2020 op onderdelen aan

De gemeenteraad van Haarlem heeft op 13 oktober 2004 ingestemd met het Ontwerp Structuurplan Haarlem 2020. Dit nieuwe plan geeft op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad aan voor de komende jaren. Ambities en wensen van het gemeentebestuur over gebruik van de (beperkte) ruimte in de stad zijn hierin vastgelegd. Het ontwerp van dit nieuwe structuurplan heeft vanaf 30 november 2004 vier weken ter inzage gelegen.

Op het plan zijn 47 zienswijzen ingediend.
Het college van B&W heeft 1 maart jl. ingestemd met de Zienswijzennota, (in pdf-formaat)waarin alle zienswijzen op het Ontwerp Structuurplan worden beantwoord. In de nota wordt beargumenteerd welke zienswijzen wel en welke niet tot aanpassing van het Ontwerp Structuurplan leiden.

Structuurplan in het kort

In het nieuwe structuurplan kijkt de gemeente vooruit naar de periode 2005 tot 2020. Welke activiteiten worden de komende jaren waar in de stad toegestaan? Waar kiezen we voor ontwikkeling en dynamiek en waar laten we dat niet of heel beperkt toe? Het structuurplan geeft op hoofdlijnen voor alle functies de ontwikkelingswensen: voor water, groen, verkeer, sociale en maatschappelijke voorzieningen, en voor wonen, werken en toerisme en recreatie. Haarlem is vrij compact bebouwd en daarom zal zorgvuldig omgegaan moeten worden met de nog beschikbare ruimte. Dat betekent dat er in het structuurplan keuzes zijn gemaakt. En het betekent ook dat Haarlem meer zal samenwerken met de gemeenten in de regio.

Haarlem is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. In de toekomst wil de gemeente die aantrekkelijkheid behouden en versterken. Ook moet Haarlem voor zijn inwoners een levendige en veilige stad zijn met veel aandacht voor een prettige woonomgeving en voldoende voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen. Voor bedrijven moet de stad nog interessanter worden als vestigingsplaats. De strategische ligging vlakbij Schiphol en Amsterdam en de goede bereikbaarheid over de weg en per openbaar vervoer spelen daarbij een belangrijke rol. De gemeente wil het toerisme verder stimuleren door onder andere de bereikbaarheid te verbeteren en de toeristische en culturele voorzieningen uit te breiden.

Vaststelling structuurplan

Op 20 april 2005 zullen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorstellen het Ontwerp Structuurplan aan te passen overeenkomstig de Zienswijzennota, en het Structuurplan Haarlem 2020 vast te stellen.

Na behandeling en vaststelling van het structuurplan in de gemeenteraad wordt dat bekend gemaakt in de Staatscourant en de Stadskrant. Goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is niet nodig.

Het Ontwerp structuurplan kunt u inzien in PDF-formaat op de website van de gemeente Haarlem, zoekwoord: Structuurplan.

 

Nedstat Basic - Free web site statistics

.