RWBB, roerende zaak belasting ,woonschepenlasten

November 2008 - In januari is de gemeente van start gegaan met het Project Woonlasten Woonboten. Inmiddels ligt er een InformatieNota over de woonlasten en is tevens is nagedacht over de Roerende Ruimte Belasting (RWBB) die zal worden ingevoerd. Medio 2009 zal aan de gemeenteraad een opinienota worden voorgelegd. De BHS heeft een reaktie geformuleerd op deze InformatieNota over de woonlasten en die vindt u hier. De InformatieNota zelf staat hier.

Maart 2008: - Er vallen nu links en rechts aanmaningen binnen van de afdeling Belastingen om je RWBB van 2006 en 2007 te gaan betalen. In de brief van wethouder Maarten Divendal van 16 januari 2008 staat dat de RWBB van de jaren 2006 en 2007 zijn ingetrokken.
Maar deze beslissing is nog niet verwerkt bij de afdeling Belastingen en Consensus.
Dus als je een aanmaning krijgt kijk het goed na, want het gaat om het betalen van de RWBB en niét afvalstoffenheffing en rioolrecht.
Voor vragen kun je bellen : afd Gemeente Belastingen : 023 - 55 63 520 of fa Consensus : 023 - 55 63 430..

Januari 2008 - Bezwaren van de kant van de BHS hebben er toe geleid dat er door de gemeente een Project Woon(schepen)lasten van start gaat dat in juni 2008 zijn beslag moet krijgen. Inmiddels heeft de gemeente ook besloten de RZB (RWBB) heffingen van 2006 en 2007 terug te draaien en uit te stellen.
Hieronder vindt u de brief die iedereen ontvangen heeft van de gemeente. Klik hier voor de toelichting op het Project Woon(schepen)lasten.

Moeten we wel blij zijn met die zogenaamde ‘gelijkheid’ met huizenbewoners? Klopt daar eigenlijk wel iets van die verhalen over gelijke behandeling? Lees hier wat Lajos Raves daar van vindt en zie wat eigenlijk de bedoeling is.

16 januari 2008
WZ/ORGV/2008/10539
Annemiek Kamphuis, 023-5114872
akamphuis@haarlem.nl
P. Beentjes, H. van den Dool, E. Noom, K. Roos, H. Vrieling
project woon(schepen)lasten

Geachte heer, mevrouw,

Het college van B&W heeft op 16 januari besloten om opdracht te geven voor een project woon(schepen)lasten. U hebt als woonschipbewoner nu nog met diverse specifieke heffingen te maken. Het is de bedoeling om deze situatie te vereenvoudigen en een stelsel te ontwerpen dat voor een langere periode mee kan. Uitgangspunten daarbij zijn:

Woonlasten op het water moeten zoveel mogelijk vergelijkbaar zijn met woonlasten op het land.

 • Het streven is om tot één soort heffing voor het gebruik van water en wal door woonschipbewoners te komen, op basis van een duidelijk geregistreerde uitgangssituatie.
 • Als dit voor bewoners tot een aanzienlijke stijging in de hoogte van de heffing zou leiden, dan wordt er een redelijke overgangstermijn in acht genomen.
 • De opdracht voor het project luidt als volgt:

  De financiële verhouding tussen gemeente en woonschipbewoners is complex. Het tot klaarheid brengen van meetgegevens en heffingsbedragen wordt in de vorm van een project gegoten. Daarvoor wordt een projectleider benoemd.

 • De projectleider onderzoekt als alternatief voor de huidige situatie De Grote Vereenvoudiging. (1) Leg de huidige situatie vast en stuur die in de vorm van een statusoverzicht aan de individuele bewoners toe. (2) Sluit op basis hiervan een huurovereenkomst af, die de verschillende heffingen vervangt.
 • Daarbij wordt de systematiek betrokken van het uit september 1975 daterende rapport van de werkgroep Liggelden Woonschepen.
 • Om de Haarlemse tarieven in het juiste perspectief te plaatsen, dienen de tarieven in een representatief aantal andere gemeenten nagetrokken te worden.
 • Ondergetekende is bestuurlijk opdrachtgever van het project en Lex Hendriksen, het hoofd Wijkzaken, de ambtelijk opdrachtgever. De projectleider voert periodiek overleg met de BHS. Het resultaat dient in juni 2008 bestuurlijk vastgesteld te kunnen worden.
 • Totdat het nieuwe stelsel van kracht wordt, blijven de oude heffingen gelden (maar wel inclusief de jaarlijkse indexering). Omdat ook de waardebepaling onderdeel van de opdracht uitmaakt, wordt de invoering van de Roerende Woon- en Bedrijfsruimte Belasting (RWBB) voor de jaren 2006 en 2007 teruggedraaid. Hierover ontvangt u nog afzonderlijk bericht.

  Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Met vriendelijke groet

  Maarten Divendal

  wethouder openbare ruimte

   

Nedstat Basic - Free web site statistics

.