vervanging rioolpompen

 Is de stalen terugslagklep van uw rioolpomp nog in orde?
De BHS kreeg het volgende bericht binnen.

From:Rienk.Huizenga@tevapharmachemie.com
Sent: Friday, January 18, 2008 4:42 PM

Subject: Kijk eens in je kelder
Medio mei is bij mij (nr.4) alleen de pomp vervangen en niet de stalen terugslagklep. De terugslagklep zat te vast en deed t nog, dus die laten we zitten aldus firma van gelder.
Juli/Augustus moest ik in mijn kelder zijn. Tot mijn grote verbazing zag ik toen de pomp aansloeg, dat er strontwater uit de pomp uit de bovenkant van de pomp sijpelde.
Heb toen gebeld met de firma van gelder. Die liet iemand van ksb komen, en die man heeft 2 grote keerringen in de moter vervangen.(Bij nr.27 zelfde euvel) Hij merkte op dat de stalen terugslagklep niet was vervangen en dat deze het binnen 2/3 jaar het zou kunnen gegeven. Toen wij de brief van de gemeente kregen dat de pompen per 2008 van de bewoners worden, heb ik contact opgenomen met 
mpjansen@haarlem.nl  023-5385054. En deze verteld dat ik nog graag op de kosten van gelder/haarlem een kunststof terugslagklep zou willen hebben. Deze is afgelopen woensdag gemonteerd. Ook bij nummer 5 buurvrouw Gonnie zag ik in Juli/Aug dat zij de oude klep nog had. Haar pomp was verder in orde (geen gesijpel). Heb dat ook doorgegeven aan de gemeente. Dat ze woensdag bij mij waren kwam buurvrouw nr 6 langs want die zag mijn klep op de stoep liggen, zij had ook nog een stalen zei ze. Dat ik eerder al contact had met de hr jansen zei ik hem dat hij wel een mailing mocht rond sturen naar alle boten van haarlem. Hij vondt het ieders eigen verantwoording om maar op te letten of je de klep nog moest laten vervangen.
 
De deal was nieuwe pomp en terugslagklep.
Met vriendelijke groet,
 
Rienk

september 2005 - De gemeente Haarlem heeft het voornemen om de gemeentelijke rioolpompen van woonschepen in 2006 te vervangen waarna het beheer wordt overgedragen aan de woonschipeigenaar. De gemeente heeft een brief opgesteld die zal worden verstuurd naar de bewoners van de woonschepen. Deze brief staat hieronder.

Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer
Afdeling Beheer Openbare Ruimte
Retouradres Postbus 562 2003 RN Haarlem
15 november 2005
BOR/2005/2346 , T. de Winkel , 023-511 46 65,
tdewinkel@haarlem.nl
Beheer woonschippompen
Aan de bewoners van woonschepen met een rioolpomp van de gemeente Haarlem

Geachte mijnheer, mevrouw,

De hoofdriolering in Haarlem wordt onderhouden door de gemeente Haarlem. Het onderhoud van de huisaansluitingen en inpandige riolering valt normaal gesproken onder de verantwoordelijkheid van bewoners.

In het verleden heeft de gemeente er voor gekozen bij woonschepen de kosten voor de gemeentelijke riolering én de kosten voor de aanleg van riolering op de woonschepen grotendeels voor haar rekening te nemen. De reden hiervoor is dat bewoners van de woonschepen een technisch moeilijker en dus ook duurdere aansluiting dienden te realiseren.

De pompvoorziening bij de drukriolering op de woonschepen bevindt zich op het woonschip zelf. In de gemeente Haarlem zijn circa honderdenzeventig woonschepen met een pomp die wordt onderhouden door de gemeente. De gemeente Haarlem heeft het voornemen dit onderhoud over te dragen aan de bewoners. Eén en ander is vastgelegd in een besluit van het college van B&W d.d. 3 februari 2004.

Het gelijkheidsbeginsel ligt ten grondslag aan het besluit om vanaf 2006 geen zorg meer te dragen voor het onderhoud van deze pompen. In woonhuizen en recent op de riolering aangesloten woonschepen komt het onderhoud van de huisaansluiting respectievelijk de woonschippomp ook voor rekening van de bewoner. De gemeente wil de nu bestaande ongelijkheid opheffen en conform landelijke richtlijnen gaan werken.

De gemeente Haarlem wil aan de bewoners van de woonschepen waarvan onderhoud momenteel door de gemeente wordt verzorgd echter géén oude en versleten woonschippomp overdragen. Daarom is er voor gekozen deze pompen nog éénmaal op kosten van de gemeente te vervangen. De pompen zijn dusdanig oud dat dit de komende jaren sowieso had moeten gebeuren. Na het vervangen is de bewoner zelf eigenaar en verantwoordelijk voor het onderhoud van de pomp.

De gemeente Haarlem wil u met deze brief informeren over haar voornemen tot overdracht. De gemeente neemt nog contact met u op voor meer informatie. Indien u nu al vragen hebt kunt u contact opnemen met mevrouw T. de Winkel, bereikbaar op nummer 023 511 4665.

Wij hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Mevr. mr. A. Reekers
Hoofd Bureau Beheer Centraal

P.S: Bij het opstellen van deze brief zijn wij ervan uitgegaan dat u de eigenaar bent van de woonboot waar u deze brief hebt ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw T. de Winkel.

Nedstat Basic - Free web site statistics

.