Links & telefoonnummers

De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig staat voor behoud en restauratie van traditionele binnenvaartschepen: www.lvbhb.nl . Met een eigen blad de “Bokkepoot”.

Mocht u klachten hebben over de hoge of lage waterstand, dan bestaat er de Klachtenlijn van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bel 071 5168 368, geef uw nummer door en u wordt teruggebeld, of bel 071 3063 535

Schepen Binnenstad Amsterdam (www.sba2000.dds.nl), de Amsterdamse BHS.

De website van de
Waarderhaven!

met hier het alternatief!

Haarlemse Wijkraden

De website van Haarlem , het kloppend hart van de gemeente

Landelijk Woonschepen Overleg LWO

een soort BHS van Nederland.
Brengt ook een eigen blad “Woonboot” uit, kijk op www.woonbootmagazine.nl

Uw KSB mini compacta riool pomp kan kuren krijgen. Klik hier voor de man die ook repareren kan.

Havendienst Haarlem
Waarderbrug 023-5322939, Prinsenbrug 023-5310904, Rustenburgerbrug 023-5313201