Huisvestingsverordening

Informatie over huren en kopen in de regio Zuid-Kennemerland met een Huisvestingsvergunning

(Let op! Deze informatie is van medio 2004. Voor de meest aktuele informatie kunt u contact opnemen met Afdeling Bouw, Wonen en Leefomgeving. Zie adres onderaan)

De regio Zuid-Kennemerland bestaat uit de gemeenten Haarlem, Bloemendaal ,Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort en Bennebroek.

Omdat er een tekort aan huur (beneden €. 597,54 per maand) en koopwoningen (beneden €. 136.135,00) bestaat in de regio Zuid-Kennemerland, worden deze woningen gereserveerd voor personen die een binding hebben aan de regio.
Indien u een huisvestingsvergunning krijgt toegekend dan moet u daarvoor €. 40,10 aan legeskosten betalen.

Let op: Vanaf 1 maart 2004 kunnen ook ingezetenen van de Gemeente Haarlemmermeer zich vestigen in de Regio Zuid-Kennemerland onder de vrije sectorgrens. Voorwaarde is wel dat u twee jaar of langer ingeschreven staat in de Gemeente Haarlemmermeer. Dit dient u aan te tonen d.m.v. een uittreksel van het bevolkingsregister.

Hieronder staat vermeld waaruit een binding aan de regio Zuid-Kennemerland kan bestaan :

 • u staat twee jaar of langer aaneengesloten ingeschreven in het
 • bevolkingsregister van de regio Zuid-Kennemerland. Buiten Haarlem moet u dit aantonen met een uittreksel uit het bevolkingsregister van de betreffende gemeente. Op het uittreksel dient de datum van vestiging vermeld te staan.
 • Of u heeft in de laatste tien jaar een periode van minimaal zes jaar aaneengesloten in één van de regiogemeenten gewoond. Buiten Haarlem moet u dit aantonen met een uittreksel uit het bevolkingsregister van de betreffende gemeente. Op het uittreksel dient de datum van vestiging vermeld te staan.
 • Of u heeft een economische binding met één van de regiogemeenten. D.w.z. een vast dienstverband voor minimaal 18 uur per week welke dient te worden aangetoond d.m.v. een verklaring van uw werkgever.
 • Of u volgt een full-time dagstudie aan een toegelaten instelling in de regio, aan te tonen d.m.v. een verklaring van de betreffende school
 • Of u bent voor 80 tot 100% afgekeurd. U dient dan uw uitkeringsbesluit te kopiëren en mee te sturen.
 • Of u bent minimaal twee jaar aantoonbaar werkloos. Dit moet worden aangetoond d.m.v. een kopie van het inschrijvingsbewijs van het arbeidsbureau.
 • Of u bent gepensioneerd of u heeft een vut-uitkering en u neemt niet meer deel aan het arbeidsproces.
 • Of u bent remigrant.
 • Of u heeft vanwege een echtscheiding dringend zelfstandige woonruimte nodig. U dient dan een kopie van de voorlopige voorziening of een kopie van de uitspraak van de echtscheiding bij te voegen. Een brief van uw advocaat waarop aangegeven wordt wanneer de echtscheiding bij de Rechtbank behandeld wordt en een door beide partijen ondertekend convenant is ook voldoende.
 • Of u bent zelfstandige, en u heeft een bedrijfspand gehuurd of gekocht en u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U dient dan een kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel te overleggen en aan te tonen dat u een bedrijfspand huurt of heeft gekocht.
 • Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden kunt u uitsluitend terecht in de vrije sector. Met de vrije sector wordt bedoeld een huurwoning boven €. 597,54 per maand ( kale huurprijs) en een koopwoning boven €. 136.135,00 (kale koopprijs).
 • Hoe kom ik aan een huur of koopwoning?
 • Alle beschikbare huurwoningen van de woningcorporaties uit de regiogemeenten worden gepubliceerd in de Woningkrant.
 • De woningkrant verschijnt één keer per 14 dagen, altijd op woensdag, en wordt in de regio Zuid-Kennemerland gratis bij vaste afhaalpunten verstrekt. Voor informatie kunt u terecht bij de woningwinkel telefoonnr. 023 – 5175600.
 • De woningen die voor verhuur vrij komen worden via advertenties in de woningkrant aangeboden. Wanneer u op een woning uit deze krant reageert dient u te voldoen aan de bij de woning gestelde voorwaarden.
 • U kunt de woning alleen aan de buitenkant bezichtigen. Wanneer u als kandidaat bent geselecteerd mag u de woning ook van binnen bezichtigen.
 • Door het invullen van de woningbon uit de woningkrant kan men reageren op (maximaal drie) woningen uit de regiogemeenten.
 • U dient de woningbon binnen de daarvoor gestelde termijn op te sturen of in te leveren.
 • Nadat alle bonnen in het geautomatiseerde systeem zijn ingevoerd worden de kandidaten geselecteerd.
 • Wanneer u als kandidaat geselecteerd bent nodigt de woningcorporatie u per brief uit.
 • Wanneer u de woning heeft bezichtigd en in principe heeft geaccepteerd dan wordt de huisvestingsvergunning aangevraagd. Nadat de huisvestingsvergunning afgegeven is kunt u een definitief huurcontract afsluiten en de woning van uw keuze in gebruik nemen.
 • Tevens wordt bij het huren van een woning eisen aan het inkomen gesteld. Zie bijlage inkomens voor huurwoningen.
 • Informatie over huren en kopen in de regio Zuid-Kennemerland met een huisvestingsvergunning.

  Voor woningen uit de woningkrant en voor woningen van een particuliere eigenaar :

  Leeftijd          bruto maandinkomen      inkomenscategorie

  Jonger dan 23 jaar  lager dan €. 1.500,00      maximaal €. 325,00
  Vanaf 23 jaar      lager dan €. 2.526,00      maximaal €. 597,54
                  Vanaf   €. 2.526,00      vanaf    €. 466,00

  ° Personen van 18 t/m 22 jaar (zonder kinderen) krijgen geen huursubsidie voor een woning met een subsidiabele huur van €. 325,00 of meer

  Als u bent verhuisd kunt u laten beoordelen of uw nieuwe huur wel redelijk is. U kunt binnen zes maanden na de verhuizing de Huurcommissie vragen uw huur te toetsen.
  Aan de hand van het puntensysteem kijkt de Huurcommissie of uw huur niet boven de maximale toegestane huurprijs uitkomt.
  Er wordt hierbij ook rekening gehouden met de onderhoudstoestand van uw woning.
  U kunt telefonisch informatie krijgen op nr. 0800 – 4887243 ( gratis).
  Voor meer informatie over de huisvestingsvergunning kunt u terecht bij: Gemeente Haarlem Afdeling Bouw, Wonen en Leefomgeving, Zijlsingel 1, 2013 DN Haarlem tel. 023 – 5114400     fax. 023-5115131

  Aan de teksten in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Bij een geschil geldt de huidige Huisvestingsverordening. Bijlage inkomens voor huurwoningen.

   

Nedstat Basic - Free web site statistics

.