Historie Oeverloos

De naam Oeverloos stamt uit de tijd van de oprichting van de BHS, iedereen was niet zeker van een vaste plek, geen vaste oever, en de contacten met de overheid verzandden in oeverloze discussies. Vandaar. (Van Dale: zonder oevers, zonder begrenzing)

Weet u het nog ??

De BHS (Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners ) is opgericht 14 maart 1979. En we hebben ook een blad uitgebracht : “Oeverloos “. Daar zijn edities van bewaard. Oeverloos is uitgebracht tot 1984. Daarin bladerend kwamen er weer heel veel herinneringen boven .

In datzelfde jaar 1979 is er op 16 en 17 juni is een grote woonschepen manifestatie geweest in Nieuwe Meer / Amsterdamse Bos. Deze manifestatie was toen georganiseerd door een groep mensen van het Landelijk Woonschepen Overleg, het u al bekende LWO. Groots kon je het gerust noemen, 150 schepen voor de wal. Op de wal verdeeld over drie podia een continue programma van muziek – video – drank en eetwaar. Er werden dia’s getoond in één van de schepen en er lag een groot schip met daarin de Tentoonstelling “wonen op het water”.
Zo ook las ik die prachtige limmerik van Ed van Leer – eigenaar van het partyschip “de Zeehond”, het schip dat indertijd in Haarlem geen vergunning kreeg en tegenwoordig in het Oosterdok in Amsterdam ligt.

Hier komt ie :

Een houtworm uit het Nieuwe Meer
Vreet sinds kort geen eiken meer.
Sedert de grote manifestatie
Is ijzer voor hem een traktatie.
Gemeentes, zich bewust van zijn importantie
Inviteren hem vaak voor een vakantie
Ze denken, hiermee is het schepenbestand
Wel heel snel en geruisloos van kant.
Daarna scholen we hem om voor beton,
Dan verdwijnen ook die casco’s als sneeuw voor de zon.

Al bladerend en lezend kwam ik ook nog een stukje tegen, wat op de dag van vandaag nog gebeurt :

“Speedboot terreur voor de woonbootdeur.

“Regelmatig kunt u op zonnige dagen scheldkanonnades over de Haarlemse wateren horen galmen. Deze stortvloed van onparlementaire woorden zijn meestal bestemd voor mede watergebruikers, die zich de vrijheid hebben aangemeten zich met zo’n geweldige snelheid te verplaatsen, dat men hier zonder overdrijven kan spreken van een meer dan asociaal gedrag. Dit gedrag geldt niet alleen t.a.v. de woonbootbewoners wiens spullen met regelmatige tussenpozen het evenwicht verliezen, om vervolgens in stukken uiteen te spatten. Maar ook vooral de, niet met grote mond uitgeruste, broedvogels, wiens nesten met eieren en/of jongen en al de kant opgesmeten worden. Ik pleit dan ook voor een keihard/efficienter optreden van de politie ingeval van snelheidsovertreding en voor een duidelijker aangeven van de maximum snelheid in de Haarlemse wateren. “

Zo kwam ook in de jaren zeventig een basis voor de liggeldtarieven voor de woonschepen.
De prijs in 1976 werd gegeven per vierkante meter per jaar voor verschillende lokaties.
Waarderhaven: Fl. 3, 02 , Jan Gijzenkade en Jaagpad Fl. 6,32, nu € 4,93 (Fl. 10,84) en op andere plaatsen Fl. 5,11
 

En wat ook nog steeds een evenement is :

   De Strontrace !!

Elke herfstvakantie wordt er vanuit Workum georganiseerd de Strontrace. Vroeger werd alles per schip vervoert , onder zeil wel te verstaan en er werd ook onder zeil gevist en omdat eens per jaar te laten herleven worden deze wedstrijden nog steeds georganiseerd. In de strontrace wordt gedroogde koemest van de mestdrogerij in Workum per zeilschip naar Sassenheim vervoerd. De gedroogde mest is verpakt in zakken van 25 kg. Aan alle schippers die hun lading onbeschadigd hebben afgeleverd en bij terugkeer in Workum een afgetekende vrachtbrief kunnen tonen wordt een vrachtprijs betaald.
De reglementen van deze strontrace liegen er niet om !! Het is de bedoeling dat de reis zoveel mogelijk ….zonder…. gebruik van de motor wordt gemaakt. Voor het passeren van bruggen, viaducten en plaatsen met een aaneengesloten stedelijke bebouwing mag de motor vrij worden gebruikt. Alle motoruren, moeten tot op de minuut genoteerd worden in het journaal door de schipper. Is er weinig wind dan moet er geboomd of gejaagd worden. Vooral jagen is erg zwaar.
Het is nog steeds een schitterend gezicht als je die prachtige schepen door Haarlem ziet zeilen.

Nedstat Basic - Free web site statistics

.