Gemeente verliest rechtzaak over verbouwing

Van Alkemade in de Waarderhaven wint rechtzaak over verbouwing.

De gemeente Haarlem is in het ongelijk gesteld in de kwestie van de verbouwing van de woonboot van de heer Alkemade. Volgens de Woonschepenverordening is de eigenaar van een woonschip eraan gehouden voor elke verbouwing vergunning te vragen aan de gemeente. Alkemade heeft de buitenbetimmering vervangen, waarop de gemeente hem daarop aansprak omdat de vereiste vergunning niet was aangevraagd. Alkemade stapte naar de rechtbank en dacht er anders over.

De werkzaamheden bestonden uit vervangen van openstaande deuren door een schuifpui en het tegen de houten rabatdelen aan de buitengevel aanbrengen van isolerende rabatdelen.

De Gemeente Haarlem stelde dat voor een zodanige verbouwing op grond van de woonschepenverordening een vergunning is vereist en dat ingevolge artikel 19 het woonschip na zodanige verbouwing dient te voldoen aan de brandveiligheidseisen als bedoeld in artikel 7 onder punt 1.6 van de woonschepenverordening.

De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard en de verweerder in het ongelijk gesteld. De Gemeente werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten aan eiser.