Erfpacht

November 2004

Spaarnwoude verhoogt erfpacht tot 460%

Het recreatieschap Spaarnwoude heeft het erfpachtcanon per 1 januari 2005 drastisch verhoogd. De canon wordt 10 euro per vierkante meter, hetgeen een extreme verhoging t.o.v. het huidige tarief betekent. Bewoners van o.a. de Lieoever vragen zich af of deze verhoging rechtmatig is. Tijdens de afgelopen algemene jaarvergadering van de BHS op 25 november j.l. haalde de vertegenwoordiger van de LWO een extreme liggeld verhoging aan in het Alkmaarse die door de rechter terug gedraaid is.
 

Haarlem is van plan precariorechten met 25 % te verhogen

Als het aan de werkgroep ligt die de bezuinigingen van de gemeente Haarlem handen en voeten moet geven en de bodem van de lege lokale schatkist weer met euro’s moet bedekken, gaan de precariorechten voor de tuinen en schuren bij woonschepen maar liefst met 25 procent omhoog. Dat wordt 10% in 2005 en 15% in 2006. Dit plannetje is ontstaan in navolging van andere gemeenten die hun tarieven met méér dan de indexering hebben verhoogd. Daarme komen de tarieven meer in overeenstemming met het nut van het gebruik van de tuinen en schuren, aldus de gemeente.

Aanlegovereenkomst
Een andere, meer lucratie vorm van fondsverwerving vindt de werkgroep in een voorstel tot het toestaan van meer woonboten. Als er meer ligplaatsen worden toegestaan, kan er gewerkt gaan worden met aanlegovereenkomsten bij de nieuwe ligplaatsen. Recentelijk heeft de gemeente Amsterdameen dergelijke aanlegovereenkomst ingevoerd: deze overeenkomst wordt gesloten tussen de beoogde bewoner en de gemeente. De bewoner betaalt daarmee de economische waarde van de nieuwe ligplaats aan de gemeente en de gemeente stelt de ligplaats ter beschikking. Daarna eindigt de overeenkomst en treedt het bekende regime van ligplaatsvergunning en precario weer in werking. De gemeente denkt per aanlegovereenkomst gemiddeld € 100.000 (bedrag hangt af van de grootte van de ligplaats) per ligplaats te kunnen opstrijken. Zo’n aanlegovereenkomst is alleen mogelijk voor nieuwe ligplaatsen, dus voor nieuwe plekken waar nu nog geen woonboten liggen. Aldus de werkgroep.

 Het zijn nu nog voorstellen, na 15 november wordt duidelijk of de Haarlemse raad het hier mee eens is. U niet, nemen wij aan.

(Uit: Taken en doelmatigheidsdiscussie, Rapportage Werkgroep 9)

Nedstat Basic - Free web site statistics

.