Contactpersonen BHS

Contactpersonen van de Haarlemse lokaties:

Emailadres BHS:  bhswoonschepen@hotmail.com

Lokatie : Jan Gijzenkade / Hekslootpolder
 Dhr. Jan Baaijens,
 Spaarndamseweg 131,
 2025 AM Haarlem
 Tel.: 06 5230 3929
 E-mail:
janbaaijens@planet.nl
Lokaal verenigd als :
De Vereniging van Woonbootbewoners Spaarndamseweg / Hekslootpolder
 Spaarndamseweg 117,
 2025 AM Haarlem
E-mail:
Woonbootbewoners-hekslootpolder@chello.nl

Lokatie : Waarderhaven en w.b. t/o Zaanenlaan
Vacant
 

Lokatie : Friese Varkenmarkt , Hooimarkt, Houtmarkt.
vacature


Lokatie : Zuider Buiten Spaarne.
Dhr. Jeroen Stam (webmaster) (voor zo lang het nog duurt)
 a/b "Maria"
 ZB Spaarne 145
 2001 HD Haarlem
 Tel. 06-81135609 
 Email :
klik hier
 

Lokatie:Schalkwijkerstraat
 
Vacant


Lokatie:Noord-Schalkwijkerweg
 Dhr. Arie Smit
 Jaagpad 10
 2034 JN Haarlem
 Tel. 023- 5335275
Email:
arie@robinsmit.nl

Lokatie : Zuid-Schalkwijkerweg
Vacature
 Email :
bhswoonschepen@hotmail.com

 
Lokatie : Lieoever

BAL - Belangenvereniging Arkbewoners Lieoever
Voorzitter:
Hans Rijswijk

Lieoever 75
2033 AD Haarlem
e-mail: hrijswijk@upcmail.nl
telefoon: 06 30 59 63 25

Penningmeester:
Wil Rosenhart
Lieoever 59
2033 AD Haarlem
e-mail: wilrosenhart@mla.msa.nl
telefoon: 023 540 0513

Secretaris:
Kees Blankevoort

Lieoever 50
2033 AD Haarlem
e-mail: kblankevoort@chello.nl
telefoon: 06 11 06 73 92