Bestemmingsplan

Hoe staat het met het bestemmingsplan Schalkwijkerweg / Jaagpad? Klik hier.

Meer weten over gemeentelijke bestemmingsplannen?
http://e-diensten.haarlem.nl/bestemming/BST_Toon.asp?id=306

“Ingetekend in het Bestemmingsplan betekent rechtszekerheid”

De woonschepen die op dit moment in Haarlem definitief ingetekend zijn in het bestemmingsplan zijn de lokaties :
Lieoever, de Waarderhaven en Zaanenlaan (Indische Buurt) en het
Zuider Buiten Spaarne (Rozenprieel).
Het bestemmingsplan Zuid-Schalkwijkerweg is in voorbereiding sinds 15 oktober 2002. Het plan komt in 2004 ter inzage.In voorbereiding is het bestemmingsplan voor Slachthuisbuurt , lokatie Schalkwijkerstraat.

We moeten er goed op letten dat de woonschepen in het bestemmingsplan worden opgenomen. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, op grond van artikel 15 van de wet, vrijstelling te verlenen van de gestelde maten tot een maximum van 10%. 

Onderstaande informatie komt uit het blad Woonboot-magazine van oktober 2003

  Uw Bestemming

Wij lopen bij de woonbootproblemen steeds meer tegen bestemmingsplan-problemen op. Vooral omdat gemeentes woonboten niet bestemmen. Veelal omdat ze niet willen. Als je dat merkt dan kan er bezwaar tegen de vaststelling van het bestemmingsplan worden gemaakt. Een heel gedoe, moeilijk en tijdrovend. Want als gemeentes al bestemmen is dat meestal minus 10% van de aanwezige woonboten. Maar ook komen wij met, het lijkt wel, grotere regelmaat tegen dat bootbewoners helemaal niet worden bestemd en dat niet weten omdat de gemeente ze niet actief op de hoogte stelt van een naderende bestemmingswijziging. Soms worden zelfs tijdens de procedure de grenzen van het plan gewijzigd.

Anderhalf jaar na de vaststelling van het bestemmingsplan komen de bewoners er achter en kunnen er niets meer tegen doen. De Raad van State oordeelde onlangs dat, ook al kon je het echt niet weten, er geen sprake van verschoonbare termijn overschrijding was. Dus weg bestemd, ondanks provinciale ontheffing of vergunning.

In een andere zaak werden de bezwaren van de LWO, voor leden gemaakt bij de provincie, gegrond verklaard.

Het weg bestemmen werd door de provincie niet geaccepteerd en er werd goedkeuring aan dat bestemmingsplan-onderdeel onthouden. De gemeente en een bedrijven-organisatie stelden beroep in bij de Raad van State. Ze wonnen want de Raad van State vond het provinciebesluit onvoldoende gemotiveerd. Dus terug bij af en de woonboten weer weg bestemd.
Maar toch helemaal voor niets was het misschien niet. Ter zitting beloofde gemeente/provincie te zullen zoeken naar alternatieve ligplaatsen. Zomaar wegjagen lijkt daarmee geblokkeerd.

ADVIES

De LWO raadt u aan om heel goed op te letten of er bestemmingsplan-plannen zijn voor uw woonbotenplek en er alles aan doen om opgenomen te worden in het bestemmingsplan. Bij de Raad van State gaat het er meestal om dat er moet worden bestemd of dat er alternatieven moeten zijn bij weg bestemmen. Het al dan niet bestemmen is echter een bevoegdheid onder de beleidsvrijheid van de gemeenteraad die alleen plaatselijk, politiek bevochten kan worden. Velen van u weten hoe moeilijk en frustrerend het politiek circuit is bij woonbootzaken. Er zwemmen meer vooroordelen in het politieke wateren dan begrijpelijk is. Pak dat aan en zorg ervoor dat u er in komt. In het bestemmingsplan moet je zitten voor de hoognodige rechtszekerheid.

Ook de BHS raadt u aan om de mededelingen die door de Gemeente gedaan worden in de Haarlemmer (krant) nauwlettend in de gaten te houden. Want er zijn een aantal bestemmingsplannen in voorbereiding, t.w. Schalwijkerstraat/Slachthuisbuurt – Zuid-Schalkwijkerweg (deze is al in voorbereiding gegaan op 15 oktober 2002) . Het plan komt in 2004 ter inzage.

 

Nedstat Basic - Free web site statistics

.